Projekty:
Projekt
Projekt rewaloryzacji parku
imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
- część za Operą
Projekt
Projekt rewaloryzacji parku
imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
- Teatralka
Projekt
Projekt koncepcyjny
rewaloryzacji rynku w Mosinie
Projekt
Projekt zagospodarowania pasów rozdziału
ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu
Projekt
Projekt zagospodarowania zielenią terenu
wokół barokowego kościoła
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
w Cieszkowie
Projekt
Projekt zagospodarowania wejścia do
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Copyright by Sebastian Ciesielski. Wszelkie prawa zastrzeżone.