Firma funkcjonuje na rynku od 1999 roku. Przez cały okres swojej działalności poszerza swoją wiedzę oraz doświadczenia. Wykonujemy projekty i realizacje autorskie, niepowtarzalnie dostosowując się do upodobań i oczekiwań inwestora. Nasze ogrody przenika osobowość projektanta i właścicieli.
O profesjonaliźmie firmy świadczą:

 • studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizacje:
  - Szkółkarstwo (Wiesław Tokarski) (pokaż)
  - Ochrona roślin (Lidia Tokarska) (pokaż)
 • podyplomowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
  - Architektura Krajobrazu (pokaż)
 • podyplomowe studia na SGGW w Warszawie
  - Rewaloryzacja zabytkowych założen ogrodowych (pokaż)
 • zaświadczenie o uprawnieniach kwalifikacyjnych Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni - SITO (pokaż)
 • udział w jury konkursu ''Zieleń w mieście'' organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Targi Ogrodnicze GARDENIA (pokaż)
 • certyfikaty kursów w zakresie projektowania i instalacji systemów nawadniających renomowanych firm (pokaż) (pokaż)
 • certyfikat kursu w zakresie wykorzystywania pomp głębinowych (pokaż)
 • certyfikat ukończenia szkolenia ''Technologia oczek wodnych'' (pokaż)
Odbyte seminaria:

 • ogrody europy (cykliczne seminaria wyjazdowe organizowane przez Politechnikę Wrocławską)
 • międzynarodowe seminarium organizowane przez fundację
  ''FURST-PUCKLER-PARK BAD MUSKAU'' w ramach transgranicznego projektu ''Petzold w Polsce, Czechach i Niemczech''
 • pielegnacja trawników (dla greenkeeperów)
 • targi ogrodnicze (krajowe i zagraniczne)
Prezentacje i odczyty:

 • w ramach programu nauczania dla studentów ''Kształtowania Terenów Zieleni''
  na Akademii Rolniczej w Poznaniu
 • na seminarium dla profesjonalistów organizowanym w czasie trwania targów ogrodniczych GARDENIA przez redakcję ''Zieleni Miejskiej'' i targi GARDENIA,
  ''Miejska Sztuka Ogrodowa w parkach, zieleńcach, na skwerach i w ciągach tras komunikacyjnych'', 2006 rok
 • na seminarium organizowanym przez Szkółkę Byczkowscy dla architektów krajobrazu, 2007 rok
 • na seminarium organizowanym przez Info-Inwest dla architektów krajobrazu:
  - 2008 rok - Poznań
  - 2009 rok - Poznań
  - 2009 rok - Warszawa
 • na seminarium dla samorządów województwa lubuskiego organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, 2009 rok
 • w ramach IV konferencji ''Zieleń Miast i Wsi'' organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, 2009 rok
Publikacje:

 • ZIELEŃ MIEJSKA nr 1/2006, artykuł pt. ''Świadome kształtowanie zieleni''
 • ZIELEŃ MIEJSKA nr 5/2007, artykuł pt. ''Zieleń na rondach''
 • ZIELEŃ MIEJSKA nr 3/2008, artykuł pt. ''Park tolerancji''
 • ZIELEŃ MIEJSKA nr 8/2008, artykuł pt. ''Bogactwa świata ogrodów''
 • ZIELEŃ MIEJSKA nr 10/2009, artykuł pt. ''Zielona Rumunia''
 • OGRODY, ogródki, zieleńce nr 2/2008 - prezentacja ogrodu przy budynku jednorodzinnym w Luboniu (pokaż)
 • OGRODY, ogródki, zieleńce nr 2/2008 - prezentacja ogrodu przy budynku jednorodzinnym w Poznaniu (pokaż)
 • OGRODY, PROJEKTY POLSKICH ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU, wydawnictwo MUZA, Warszawa 2009 rok
 • MATERIAŁY KONFERENCYJNE ''Zieleń Miast i Wsi: Techniki i technologie dla terenów zieleni'', PWSZ w Sulechowie, 2009 rok
Wybrane obiekty zagospodarowania zielenią miejsc publicznych:

 • Teatr Wielki w Poznaniu - projekt zagospodarowania zielenią terenu wokół Opery
 • Park Wieniawskiego w Poznaniu:
  - Teatralka - projekt rewaloryzacji parku
  - za Operą - projekt rewaloryzacji parku
 • skwery pasów rozdziału przy ulicy Roosevelta i przed hotelem Mercure w Poznaniu wraz z małą architekturą - projekt i nadzór nad wykonaniem
 • skwery przy ulicy Puławskiego w Poznaniu - projekt i nadzór nad wykonaniem
 • Rondo Śródka w Poznaniu - projekt
 • Rondo Żabikowskie w Luboniu - projekt i realizacja
 • Rondo Budzyń w Mosinie - projekt i realizacja
 • rondo przy dworcu PKP w Żarach - projekt
 • skwery przed Dworcem Zachodnim w Poznaniu - projekt
 • skwery przy ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu - projekt
 • skwery przy ulicy Rzecznej w Mosinie - projekt i realizacja
 • skwery przy ulicy Wawrzyniaka w Mosinie - projekt i realizacja
 • skwery przy ulicy Mocka w Mosinie - projekt i realizacja
 • promenada przy ulicy Nad Żabinką w Luboniu - projekt i nadzór nad wykonaniem prac
 • park w Luboniu na Wzgórzu Jana Pawła II - zagospodarowanie przestrzeni i nasadzenia, projekt i nadzór nad wykonaniem
 • zagospodarowanie zielenią ulicy Czarneckiego w Mosinie - projekt i realizacja
 • zagospodarowanie zielenią terenu przy Pałacu Ślubów w Mosinie - projekt i realizacja
 • zagospodarowanie zielenią wsi Podrzewie gm. Duszniki - projekt i realizacja
 • zagospodarowanie zielenią wsi Grzebienisko gm. Duszniki - projekt i realizacja
 • zagospodarowanie zielenią terenu parkingu przy ul. Mostowej w Mosinie - projekt
 • zagospodarowanie zielenią terenu przy kościele Św. Mikołaja w Mosinie - projekt i realizacja
 • park rekreacyjny w Gostyniu - koncepcja
 • rewaloryzacja zabytkowego parku w Krajewicach pod Gostyniem - projekt
 • rewaloryzacja zieleni przy zabytkowym uzdrowisku w Ludwikowie - projekt i realizacja
 • rewaloryzacja j zieleni przy barokowym kościele WNMP w Cieszkowie - projekt
 • rewaloryzacja j zieleni przy barokowej Bazylikce Mniejszej WNMP w Trzemesznie - projekt
 • zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gostyniu - koncepcja
 • bulwary w Mosinie - projekt i realizacja
 • kaskada wodna w budynku Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie - projekt i realizacja
Firma uczestniczyła w tworzeniu targów ogrodniczych GARDENIA otrzymując w 2006 roku tytuł ZAŁOŻYCIELA GARDENII (pokaż). Co roku bierzemy aktywny udział w Targach Ogrodniczych GARDENIA MTP.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Firma należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów (pokaż).
Copyright by Sebastian Ciesielski. Wszelkie prawa zastrzeżone.